tootootje
Tootootje is een gagstrip over een autootje met menselijke
trekjes. Tootootje leeft in een 2-dimensionale wereld, deze
wereld bestaat uit drie exact bepaalde vierkantjes (het kader),
hierin spelen de avonturen zich af. Tootootje ondervindt in
zijn bestaan veel hinder van zijn materiele omgeving
(verkeersborden, heuvels, bomen), van zijn miniatuur evenbeeld
(toepasselijk aangeduid met "kleine") of van het kader zelf,
dat een geheel andere rol vervult dan in de traditionele strip.

Tootootje is vanaf 1973 verzonnen door Hans Konings en Wiel Seuskens.


Tootootje is a comic strip concerning a car with a human nature.
Tootootje lives in a 2-d world, this world exists of three exact 
squares (the panels), where the adventures take place.
Tootootje experiences much trouble from its surroundings (hills, 
trees, traffic signs), of its miniature clone (appropriately 
indicated as "the small one") and the panels themselves, 
which play a completely different role than in traditional comics.

Tootootje has been created as from 1973 by Hans Konings and Wiel Seuskens.
de strips →
krant →
schetsen →
uit de schoolkrant →
extra's →


contact: